Dosis pakket medicin

Dosispakket medicin sikrer, at det er lettere at få overblik over medicinen – for eksempel, hvis du tager mange forskellige slags medicin på forskellige tidspunkter.

HVAD ER DOSISPAKKET MEDICIN?
Det kan være svært at have styr på medicinen, især hvis du tager mange forskellige slag på forskellige tidspunkter på dagen. Dosispakket medicin kan hjælpe dig med at få styr på medicinen, og hjælpe dig med at tage den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt.

Dosispakket medicin er medicin pakket i små poser, der sidder sammenhængende i det der hedder en dosisrulle. Indholdet i hver enkelt dosispose, er den medicin du skal tage på et bestemt tidspunkt – fx morgenmedicin, middagsmedicin og aftenmedicin.

Hvad står der på poserne?
- Dit navn og CPR-nummer
- Hvornår du skal tage medicinen (dato og tidspunkt)
- Navn på medicinen i posen

Dosisposerne er gennemsigtige på bagsiden, så du kan altid se hvordan medicinen ser ud. Poserne kan åbnes med fingrene eller ved at bruge en saks.

HVAD ER FORDELENE VED DOSISPAKKET MEDICIN?
Al statistik og erfaring siger, at hvis du får dosispakket medicin, så vil du med god sandsynlighed få bedre overblik over din medicin:

- undgå at tage for meget medicin
- undgå at tage for lidt medicin
- ikke glemme din medicin
- tage din medicin på det rigtige tidspunkt
- blive mere tryg ved din medicin.

Samlet giver dosispakket medicin større tryghed og færre medicineringsfejl.

HVORDAN FÅR DU DOSISPAKKET MEDICIN?
Din læge skal skrive på recepten, at din medicin skal dosispakkes. Du kan også selv bestemme, at du gerne vil have din medicin dosispakket.

Du får medicin til 14 dage ad gangen. Skal du på ferie eller lignende kan apoteket dog udlevere dosisposer til en længere periode, dog højest til 28 dages forbrug. Apoteket kan kun dosispakke tabletter og kapsler. Får du anden medicin, der ikke kan dosispakkes, fx brusetabletter eller øjendråber, får du det ved siden af.

Du får udleveret informationsmateriale første gang, du får dosispakket medicin. Materialet består blandt andet af et dosisdispenseringskort, der indeholder en oversigt over din medicin. Informationssedler om den medicin du får, kan også være vedlagt.

HVAD KOSTER DOSISPAKKET MEDICIN?
Du skal betale et gebyr for at få dosispakket din medicin – foruden den pris du selv skal betale for medicinen. Apoteket pakker den billigste medicin, der er tilgængelig til dig.

Hvis du får tilskud til din medicin, får du også tilskud til dosispakningen af den. Gebyret er nemlig omfattet af reglerne for sygesikringstilskud og helbredskort. Sygeforsikringen ’danmark’ yder også tilskud.

Forudsætningen for, at du kan få tilskud til gebyret er, at en læge har skrevet på recepten, at din medicin skal dosispakkes, og at du behandles med mindst et tilskudsberettiget lægemiddel.   

ÆNDRINGER I DIN MEDICIN
Hvis lægen ændrer på din medicin, pakker apoteket ny medicin til dig. Du får et nyt dosisdispenseringskort, hvis der bliver ændret i din medicin.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om dosispakket medicin.

5 gode råd ved lus

01

Kæm en gang om ugen for at opdage lusene tidligt.

02

Klør det, så kæm.

03

Del ikke hårbørster og kamme med andre.

04

Fortæl det til institutioner og venner/familie.

05

Det er ikke flovt at få lus, det er flovt ikke at gøre noget ved det.