Uddannelsesapotek

De faste kunder vil have bemærket, at der ofte er mange nye ansigter i huset. Hvert år ansætter vi nemlig farmakonomelever, så vi hele tiden har mange i gang med den 3-årige farmakonomuddannelse.

Har du lyst til at være farmakonomstuderende på Frederikssund Apotek?

Så skriv en ansøgning og fortæl om dig selv. Vi afholder samtaler fra januar og elevforløbet starter 1. september.

Vi er også godkendt som uddannelsesapotek af Det Farmaceutiske Fakultet for farmaceutstuderende. De skal på 6 måneders studieophold på et apotek, for at opnå tilladelse til at fungere som apoteksfarmaceuter. Så 6 måneder om året, har også 2 farmaceutstuderende deres gang her i huset.

Apotekets ejer og leder er apotekeren, der er uddannet farmaceut.  

Vi synes, det er herligt at se så mange blive uddannet her og de har altid fået en god ballast med sig, når de er færdiguddannet.

Læs mere om de to uddannelser:

FARMAKONOMUDDANNELSEN
Farmakonom uddannelsen er en 3-årig uddannelse med elevløn. Uddannelsen starter 1. september.

En farmakonom skal selvstændigt kunne vejlede, informere og rådgive apotekets kunder om forebyggelse, sundhed og behandling af dagligdagens småskavanker med håndkøbslægemidler og andre apoteksvarer - og for receptpligtige lægemidler om anvendelse, holdbarhed og opbevaring. Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik på det apotek, man er ansat.

Farmakonomuddannelsen er samlet set vurderet til at være på niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Det vil sige, at den niveaumæssigt svarer til en professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen forgår dels på apotekerne og dels på skoleophold på Pharmakon. 

Vil du vide mere om Farmakonom uddannelse, så kan du læse mere på Pharmakon hjemmeside på www.farmakonomuddannelsen.dk.

FARMACEUTUDDANNELSEN
Farmaceutuddannelsen er en 5-årig forskningsbaseret sundheds- og naturvidenskabelig uddannelse, der er SU-berettiget.  

En farmaceut opnår gennem uddannelsen integreret viden inden for kemiske, biologiske og specifikt farmaceutiske fag vedrørende lægemidlers udvikling, fremstilling, kontrol og anvendelse.

Farmaceutuddannelsen giver et godt grundlag for senere videreuddannelse og specialisering - herunder for Ph.d..-uddannelsen (3-årig forskeruddannelse) - og giver god baggrund for at skifte fagligt spor igennem karrieren. Uddannelsen er orienteret mod lægemiddelsektoren, dvs. medicinindustri, apotekervæsen, sygehusenes lægemiddelforsyning og den offentlige kontrol med og administration af lægemiddelsektoren. Men uddannelsen er desuden meget anvendelig inden for levnedsmiddel- og miljøsektoren.

5 gode råd ved lus

01

Kæm en gang om ugen for at opdage lusene tidligt.

02

Klør det, så kæm.

03

Del ikke hårbørster og kamme med andre.

04

Fortæl det til institutioner og venner/familie.

05

Det er ikke flovt at få lus, det er flovt ikke at gøre noget ved det.